Pálava aneb. vinice trochu s nadhledem

10.07.2010 09:53

Při mé cestě stopem do Itálie jsme míjeli skalnaté pohoří, které mně ohromně zaujalo. Samozřejmě se svou zvědavostí jsem pátral co to je za pohoří a místní mi řekli: " Joo to je naše Pálava". Rád bych se tam někdy vydal a celé si to prolezl, zažil si ty výhledy do vinohradů, na Mikulov a na novomlýnskou přehradu. Ale tohle má prozatím čas. Teď Vám zde povím pár základních informací o Pálavě(Pavlovské vrchy).

Základní údaje

Rozloha: 83 km2
Geografická orientace: 48° 46´- 48° 53´ N; 16° 36´-16° 45´ E
Nadmořská výška: 163 (Dyje u Nových Mlýnů) - 550 m (Děvín)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 5790/1976
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 4 národní přírodní rezervace
- 1 národní přírodní památka
- 5 přírodních rezervací
- 4 přírodní památky

Pálava je soustava vápencových útvarů, která se táhne od jihu Moravy od obce Pavlov dvacet kilometrů na jih okolo Mikulova až ke státním hranicím s Rakouskem. Vápenec je zřejmě dílem druhohorního moře a díky alpínskému vrásnění byl vyzvednut až do výše 549 m n.m. Nejvyšší horou resp. vrcholkem této soustavy je Děvín(549 m n. m). Díky zachovalosti krajiny se zde nachází mnoho rozličných druhů živočichů a rostlin, právě díky tomuhle je celá Pálava součástí CHKO Pálava a rovněž biosferickou rezervací UNESCO. Oblast byla dobívána po tisíce let, důkazy jsou významná archeologická naleziště(hradiště, sídla lovců mamutů atd.). Na území Pavlovských vrchů se taktéž nachází několik přírodních rezervací ochaňujících zdejší velmi cenné území. Z pohledu geomorfologického jsou Pavlovské vrchy součástí nejzápadnější části Karpat. Jedinou turistickou zajímavostí nejsou nejen skály, ale i blízká vodní nádrž Nové mlýny. Je to soustava tří vodních nádrží pod Pálavou (Horní Mušovská, Střední Věstonická, Dolní Novomlýnská) na řece Dyje. Ještě do 70.let minulého století nejrozsáhlejší lužní krajina ve střední Evropě byla radikálně pozměněna vodohospodářskými úpravami (výstavba nádrží, narovnání toků), jež usilovaly o zamezení každoročně se opakujících záplav a snahou byla i další intenzifikace zemědělské velkovýroby.

Horní nádrž slouží pro závlahy a rekreaci, střední je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků, na jednom zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem zatopené vsi Mušov. Dolní nádrž slouží pro rekreaci, závlahy a výrobu elektřiny. Nové Mlýny slouží ke koupání, k rybolovu, windsurfingu či lodní dopravě. Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. Takže sami vidíte že je o co stát, tak zvažte návštěvu našich českých hor a udělejte něco pro své zdraví:) Dovolená v horách má stejnou váhu jako válení se u moře.

 


 

Mapa turistických stezek

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009-2010 MoodyTrips: Všechna práva vyhrazena.

Servis a prodej výpočetní techniky- Lukáš Krejčí .: EM-LINKS :. Katalog odkazů Alfa-Elchron Katalog-odkazů.cz Výměna ikonek,odkazů a bannerů Hry onlineAutostop CestujLevněji.cz